Fırat Ağış ile Java Bölüm 3:Değerlilikler

Değerlilikler içinde belli bir değeri saklayan özel nesnelerdir. Tam sayı, ondalık sayı, karakter ve mantıksal olarak dörde ayrılırlar.Tam Sayılar

Dört tam sayı değerliliği vardır. Bunlar

Adı
Aralığı
long
-9,223,036,854,775,808 ile 9,223,036,854,775,807
int
-2,147,483,648 ile 2,147,483,647
short
-32,768 ile 32,767
byte
-128 ile 127
Bunlar arasında en sık kullanılan int olup ne short ya da byte kadar küçük olup ne de long kadar yer kaplar. Bu değerlilkleri programınızda aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz.

byte a;
short b,c;
int sayı = 9;
long ğ = 10*sayı;

En başta değerliliğin türünü belirterek ilk satırdaki gibi bir ya da ikinci satırdaki gibi birden fazla boş değerlilik yaratabilir, üçüncü satırdaki gibi değerliliklere birden fazla haf içeren isimler verip değer atamasını tanımlama sırasında yapabilir hatta dördüncü satırdakine benzer olarak Türkçe karakter kullanıp değer atamasını daha önceden değeri atanmış değerlilikler kullanarak ya da daha kompleks matematiksel ifadelerle yapabilirsiniz. Ama aşağıdaki gibi kullanımlar programınızın hata vermesine sebep olur.

int a= 2+b;
int b=4;

int a nın değer ataması için b ye gerek vardır ama a atanırken b henüz tanımlanmamıştır.

int a;
int b=9*a;

int b tanımlanırken int a çoktan tanımlanmış olsa da henüz a ya değer ataması yapılmadığı için a ile çarpma işlemi gerçekleştirilemez.

İlk program

int b=4;
int a=2+b;

İkinci program

int a;
a=7;
int b=9*a;

şeklinde olmalıdır.

Ondalık Sayılar

İki farklı türe sahiplerdir.

Adı
Aralığı
double
4.9e-324 ile 1.8e+308
float
1.4e-045 ile 3.4e+038

Virgüllü işlemlerin hassas hesaplanabilmesi için genellikle kullanılan tip double dır. Tanımlama ve değer atamaları tam sayılar ile ilgili olduğundan bundan bahsetmeyeceğim.

 Karakterler

Karakterler için tek tip değerlilik tipi bulunup bu char dır.Programda kullanımı

char kr1 = 'Y';
char kr2=88;

char kr1 için Y değeri atanırken kr2 X'e eşittir. Her karakterin bir unicode değeri bulunup bu değerler kulanılarak programınıza hiyeroglif bile eklemeniz mümkündür. Bu aynı zamanda Java'nın Türkçe karakter desteğinin altında yatan sırdır. Ayrıntılı bilgi için www.unicode.org 

Mantıksal

Mantıksal değerlilik çeşidi bir tane olup adı boolean dır. true ve false yani doğru ve yanlış olarak iki farklı değeri vardır ve genellikle metot geri dönütlerinde ya da karşılaştırmalarda kullanılır. Metot geri dönütlerini size ilerideki bölümlerde ileteceğim.

Örnekler


int y =1;
y = 2;

Burada ilk değer ataması 1 olan y değerliliğinin değerini 2 olarak değiştirdik.

int a = 7;
double b = a;

double lar int ten daha kapsamlı olduklarından int değerlerini alabilirler. Benzer şekilde

char a = 'b';
int b = a
double c = a;

char lar unicode değerlerini sayı olarak sakladıklarından int ya da double kullanarak bu değerleri almak mümkündür.

int a =1;
a = a+1;
a++;
char b ='X'
b = b+1;
b++;

Önce a değerini bir arttırarak 2 yaptık. Sonra yaptığımız işin kısa yolu olan ++ işlemini kullanıp değeri 3'e eşitledik. Aynı şekilde unicode değerleri ile oynayarak b'yi önce X sonra Y ardından Z yaptık.

double a =3;
int b=a;

Bu program hata verir çünkü daha kapsamlı değer daha az kapsamlı değere atanamaz.

double a =22/7;
int b = (int) a;

a irrasyonel bir değere sahipken b üçtür. Çünkü b a nın sadece int kapsamındaki kısmını alır.

int a = 1000;
byte b = (byte) a;

a 1000 iken b 127 dir. Çünkü a nın b türündeki karşılığı byte ın maksimum değeridir.


Çekiliş kazananı Oğuzhan Akçalı'yı kuyluyorum. Java ile ilgili sorularınız ya da öğrenmek istedikleriniz için firat@sibnetz.com'a mail atabilirsiniz. İyi bayramlar.

Önceki Bölümler:
Fırat Ağış
QERGH
Yazar: Yahya


Follow us Google+.

0 yorum:

My Blogger Themes